Tin tức

Nhựa phenolic là một trong những nguyên liệu quan trọng trong các ngành công nghiệp như má phanh và vật liệu mài mòn. Nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất nhựa phenolic là một bài toán khó cho các nhà sản xuất.

Nước thải sản xuất nhựa phenolic chứa nồng độ cao phenol, andehit, nhựa và các chất hữu cơ khác, có đặc điểm là nồng độ chất hữu cơ cao, độc tính cao và pH thấp. Có nhiều phương pháp xử lý để xử lý nước thải chứa phenol và các phương pháp được sử dụng rộng rãi bao gồm phương pháp sinh hóa, phương pháp oxy hóa hóa học, phương pháp chiết xuất, phương pháp hấp phụ và phương pháp tách khí.
 
Trong những năm gần đây, nhiều phương pháp mới ra đời như phương pháp oxy hóa xúc tác, phương pháp tách màng lỏng… nhưng trong thực tế các công trình xử lý nước thải nhựa phenolic, đặc biệt là để đạt tiêu chuẩn xả thải thì phương pháp hóa sinh vẫn là phương pháp chủ đạo. Ví dụ như phương pháp xử lý nước thải nhựa phenolic sau đây.
Đầu tiên, tiến hành xử lý ngưng tụ nước thải nhựa phenolic, chiết xuất và thu hồi nhựa từ nó. Sau đó, hóa chất và chất xúc tác được thêm vào nước thải nhựa phenolic sau quá trình xử lý ngưng tụ sơ cấp, và xử lý ngưng tụ thứ cấp được thực hiện để loại bỏ phenol và formaldehyde.

Nước thải nhựa phenol sau quá trình xử lý ngưng tụ thứ cấp được trộn với nước thải bơm, điều chỉnh giá trị pH về mức 7-8, để yên. Sau đó tiếp tục bổ sung ClO2 để xúc tác oxy hóa nước thải tiếp tục làm giảm hàm lượng formaldehyde và COD. Sau đó thêm FeSO4, và điều chỉnh giá trị pH đến 8-9 để loại bỏ ClO2 do bước trước mang lại.
Nước thải nhựa phenolic đã qua xử lý sơ bộ sẽ qua quá trình xử lý sinh hóa SBR để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước nhờ vi sinh vật.
Nước thải sản xuất nhựa phenolic được xử lý sơ bộ trước, sau đó được tái sinh để nước thải đạt tiêu chuẩn.


Thời gian đăng bài: tháng 8-15-2021

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi